Valg av hund

Airdalex
Airedale terrier

Når du skal velge hund, er det mange ting du skal ta stilling til. Bruk tid på å finne en rase som passer deg og din livsstil. Du kan starte ved å tenke på hva du kan tilby av plass til hunden.

Stor eller liten hund?

Det er ikke nødvendigvis slik at store hunder krever mye mer mosjon, men du skal også ha hunden i leiligheten/huset og du skal kunne transportere den i bilen.

Når du kjøper en hund på flere titalls kilo, bør du være klar over at den blir ganske sterk som voksen. Gå på kurs og lær hunden å gå pent i bånd og ikke trekke. Slik forebygger du at en hund på mange titalls kilo sleper deg etter seg på tur istedet for at dere går tur sammen. God oppdragelse forhindrer også en litt uoppdragen stor hund skremmer noen fordi hunden hopper på dem for å hilse, eller er voldsom på en annen måte.

Når man kjøper en valp, er det lett å glemme at også den skal trenes. Dette gjelder særlig for de minste rasene. Også de er hunder med mange av de samme egenskapene som større hunder. Forebygg uønsket atferd ved å gå på kurs med hunden. Små hunder kan ofte framstå som veldig «nusselige» og folk har lett for å se på dem som ufarlige. Vær oppmerksom på dette. Ikke la folk klappe hunden uten at de spør deg på forhånd, særlig barn. På den måten kan du unngå at hunden blir satt i en ubehagelig situasjon eller blir skremt.

Omplasseringshund

Omplasseringshund kan være et godt alternativ dersom du ikke ønsker valpestadiet. Blant omplasseringshunder finnes det et bredt spekter av voksne hunder, både renrasede og blandingshunder. En del oppdrettere har voksne hunder de trenger et nytt hjem til. Dette kan være et godt alternativ for deg som vil ha en voksen, renraset hund. Hør med raseklubben, de har som regel oversikt over oppdrettere som har voksne hunder som trenger nytt hjem.

Blant omplasseringshunder finnes det et bredt spekter av voksne hunder, både renrasede og blandingshunder. Dersom du vil ha en omplasseringshund, er det viktig å ta deg tid til å bli kjent med hunden. Få mest mulig informasjon om hundens oppvekst, hva den er vant til, hva den liker, og hva den kan og ikke kan. Man bør også spørre om hvilke utfordringer man står overfor. Husk også at hunden trenger tid til å venne seg til sine nye omgivelser, ikke døm den etter den første dagen.

Hund på fôrvertavtale

Noen oppdrettere setter ut sine hunder på såkalte fôrvertavtaler. Hensikten med fôrvertavtaler kan være forskjellig. Det vanligste er at avtalene gjør det mulig for oppdrettere å eie flere avlsdyr enn det boforholdene gjør mulig. Fôrverten får holde hund uten å måtte betale for kjøpet, men oppdretteren forbeholder seg eiendomsretten inntil hunden har hatt et avtalt antall kull/valper/paringer – eventuelt nådd en avtalt alder. Når disse betingelser er oppfylt, overføres eiendomsretten til førvert og avtalen opphører. 

Alle utgifter forbundet med hundeholdet, slik som før, ustyr, veterinær og annet, betales som regel av førverten. Selv om førverten ikke eier hunden i lovens forstand, kan han/hun ikke bli fratatt hunden med mindre det er snakk om brudd på dyrevelferdsloven eller annen vanskjøtsel. 

Skal du sette ut hund til fôrvert eller selv være fôrvert for hund? Husk å tegne en skriftlig avtale. NKK har utarbeidet en standardavtale for fôrverter. Avtalen finner du i kolonnen til høyre.

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nils Hansensvei 20
Bryn, Oslo
Postboks 163
Bryn, 0611 Oslo
21 600 900