Samarbeid

Hender - sammen om målet
Foto: iStock

Deltakelse i de internasjonale organene NKU og FCI er en viktig del av NKKs arbeid.

Internasjonalt samarbeid

NKU er en samarbeidsunion mellom de nordiske lands nasjonale kennelklubber.  Et viktig resultat av NKKs deltakelse i NKU er for eksempel innføringen av felles nordiske utstillingsregler, som ble innført fra 01.01.11. Dette var et resultat av en prosess som har pågått gjennom flere år og under prosjektledelse fra NKK.

I tillegg til NKU er FCI, den internasjonale kennelunionen, NKKs viktigste internasjonale samarbeidspartner. Lederen for NKKs helseavdeling, Astrid Indrebø, er president i FCI Breeding Commission. Dommer Leif-Herman Wilberg har også i løpet av 2011 ledet FCIs Show Commission. Komiteen har hatt framgang i sitt arbeid med å harmonisere regelverket.

Nordisk samarbeid om avl og helse pågår gjennom NKUs vitenskapelige komité. Blant temaene i løpet av 2011 var helseutfordringene som enkelte hunderaser står overfor og som har fått mye negativ omtale i flere land i Europa – hvordan kan NKU samarbeide om våre helseprogrammer og rasespesifikke avlsstrategier.

Videre har arbeidet med rasespesifikke dommeranvisninger, fremdriften i utviklingen av HD-indeks i de ulike landene, internasjonale øyeattester og informasjon om forskningsprosjekter vært viktige temaer.

NKK samarbeider også med The International Partnership for Dogs (IPFD) om nettsiden DogWellNet. IPDF er en svensk-registrert organisasjon som jobber for å fremme samarbeid og informasjonsdeling med det formål å bedre helse og velferd hos  hunder verden over. IPFD oppgir på sine nettsider at "IPFD og DogWellNet.com vil tilby en uavhengig og ikke-politisk platform hvor fokus er på å bedre hundehelse og hundevelferd." NKK er stolte over å ha bidratt i dette arbeidet.

Nasjonalt samarbeid

Møter ble i 2011/2012 avholdt med de fleste partier på Stortinget samt med Justisdepartementet. Justisdepartementet bestilte en rapport fra NKK om hvilke konsekvenser forbudet har og forslag til løsning på problematikken. Rapporten planlegges levert i 2013.

NKK har, i samarbeid med NJFF, fått gjennomslag for sitt arbeid med nødverge for hund. NKK har avgitt diverse høringsuttalelser i løpet av året, bl.a. vedrørende dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av pattedyr, forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr, forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst og forskrift om karantenestasjon.

NKK har også engasjert seg i kommunale forskrifter hjemlet i Hundeloven. Dette arbeidet håndteres i hovedsak av regionene ved hjelp av en veiledning fra NKK sentralt.

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nils Hansensvei 20
Bryn, Oslo
Postboks 163
Bryn, 0611 Oslo
21 600 900