Representantskapsmøtet 2018

Hender som rekkes i været
Foto: iStock

Velkommen til NKKs ordinære representantskapsmøte 2018, som vil bli avholdt 3. og 4. november på Quality Hotel Gardermoen.

Det vises til Hovedstyrets vedtak i sak 159/2017 hvor NKKs ordinære representantskapsmøte 2018, det 57. ordinære, ble vedtatt berammet til 3. og 4. november 2018.

Sakspapirer

Fullstendige saksdokumenter ligger under dokumenter

Program

Lørdag den 3. november fra kl. 09.00 – 18.00

  • Registrering og utdeling stemmegivere kl 09.00-09.45 
  • Hovedstyret orienterer kl 10.00-11.30
  • Representantskapsmøte kl 11.45-18:00

Søndag 4. november fra kl. 09.00 – beregnet avslutning senest kl 15.00

Overnatting og festmiddag må bestilles separat for deltakerne, i NKK-butikken.

Påmelding

Påmeldingsskjema er sendt klubber, forbund og regioner. Disse velger selv sine representanter.
Skjemaet sendes adm@nkk.no senest den 12.10.18 (lovene § 3-2). Alle innkomne skjemaer med påmelding av representant(er) og vararepresentant(er) vil bli bekreftet mottatt.

 

Om Representantskapsmøtet:

  • Grunnprinsippet i NKK er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
  • Medlemmer representeres i Representantskapet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, mens stemmen representeres i RS av valgt representant.
  • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
  • RS er det organet i NKK som velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.
 

Våre samarbeidspartnere: