Røntgenbilder

HD-illustrasjonsbilde
Foto: iStock

Alle hunder som bor i Norge skal røntges i Norge og avleses av NKK.

Alder

For AD må hunden være minimum 12 måneder gammel den dagen røntgenbildene blir tatt. Dette gjelder alle raser. For HD må hunden være minimum 12 måneder gammel den dagen røntgenbildene blir tatt. Bullmastiff, bordeaux dogge, grand danois, leonberger, maremma, engelsk mastiff, napoliansk mastiff, newfoundlandshund, landseer, pyreneerhund og sankt bernhardshund som må være minst 18 måneder.

Saksbehandlingstid

Inntil ti virkedager for HD og inntil tre uker for AD fra bilder er mottatt hos NKK og betaling registrert. Ved ferieavvikling må noe lenger saksbehandlingstid forventes.

Rerøntgen

Man kan ta nye røntgenbilder og sende inn for avlesning så mange ganger man ønsker, men man må vente minimum seks måneder mellom hver gang det tas bilder.

Anke

Det er mulig å anke et resultat. Røntgenbildene som dannet grunnlaget for den opprinnelige diagnosen vil da bli oversendt til ankepanelet i Nordisk Kennel Union (NKU). Ankepanelet består av avleserne i de øvrige nordiske landene. Resultatet fra ankepanelet er endelig og kan ikke overprøves. Ved fremsettelse av en anke betaler eier et gebyr. Dersom resultatet fra NKUs ankepanel er bedre enn det opprinnelige resultatet fra NKK, tilbakebetales ankegebyret til eier. Saksbehandlingstiden for en anke er 3-5 måneder.

Hunder under offisiell røntgenalder

For å sikre registrering av HD/AD-resultater på hunder med kliniske symptomer og som er yngre enn 12 måneder, er det utarbeidet egne retningslinjer for å kunne registrere dette.

Krav om kjent HD/AD-status

For noen raser er det krav om kjent HD/AD- status for foreldrene ved registrering av valper. Vi anbefaler eiere å kontakte raseklubben for informasjon om røntgenanbefalinger for rasen. Det kan sendes inn røntgenbilder for avlesning av HD/AD for hunder av alle raser. 

Utenlandskregistrerte hunder

Hunder skal være registrert og bildene skal leses av i det landet hunden bor. Utenlandskregistrerte hunder som bor i Norge må omregistreres til NKK før bildene kan leses av.

Spondylose og kneleddsartrose hos boxer

  • Hunden må være minimum 12 måneder gammel den dagen røntgenbildene blir tatt
  • Saksbehandlingstid er 6 uker fra bilder er mottatt hos NKK og betalt via "Min side".

Røntgenundersøkelse av ryggsøylen hos dachshunder

  • Hunden skal være i alderen 2 – 4 år den dagen røntgenbildene blir tatt
  • Saksbehandlingstid er 6 uker fra bilder er mottatt hos NKK og betaling registrert
  • Prosedyrebeskrivelse finner du under Dokumenter.

Bestille avlesning

For raskest og billigst mulig saksbehandling, bestill avlesning/rekvisisjon og betal via «Min Side» før man tar bildene. Når bildene er mottatt og avlest hos NKK vil eier få en e-post med resultatet, samtidig som resultatet blir tilgjengelig på dogweb. Det er ikke mulig å forhåndsrekvirere røntgenavlesning i ettertid, etter at bildene er tatt.

Dersom man ikke har mulighet til å forhåndsbestille skjemaene fra «Min side» kan skjemaene som ligger under Lenker benyttes. Når vi mottar skjemaet i posten sammen med røntgenbildene vil vi sende eier en faktura. Fakturaen må være registrert betalt hos oss før vi sender eier resultatet. For å unngå forsinkelser, vennligst påse at NKK har riktig adresse. Dette alternativet er dyrere og det tar lengre tid før svaret foreligger.

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
21 600 900