Rasespesfikke avlsstrategier (RAS)

I 2012 startet NKK arbeidet for at alle raser skal få sin egen skriftlige avlsstrategi. Raseklubbene sitter inne med mye informasjon, og de har fått i oppdrag å utarbeide RAS for sin(e) rase(r). Dette er et stort stykke arbeid for å samle den kompetansen som finnes om de forskjellige rasene og gjøre avlsarbeidet enda bedre. Dokumentet skal si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel som definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial.

RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubbene har for rasen og være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden. Målsetninger og beskrivelse av hvordan målene skal nås er en viktig del av RAS. Vi håper og tror at dette kan bli et levende dokument som oppdrettere vil bruke aktivt i avlsarbeidet. RAS vil fortløpende være tilgjengelig på nettsiden etter hver som de ferdigstilles.

Fristen for innlevering av RAS var 01.01.2014, og NKK er imponert over den jobben som raseklubbene har gjort. For mange raseklubber har det vært en verdifull prosess, i tillegg til at de har fått en avlsstrategi som mange vil ha glede av.

Mange har levert RAS for sin(e) rase(r), og noen har søkt om utsettelse. NKK jobber med å gå gjennom og godkjenne alle dokumentene. NKK kontrollerer ikke tall og statistikker, men sørger for at RAS inneholder det som forventes. Hva som forventes vil avhenge litt av rasens størrelse og hvilke ressurser raseklubben har tilgjengelig. Mange av tilbakemeldingene fra NKK vil være tips og råd til hvordan RAS kan videreutvikles til neste revidering.

Godkjente RAS-dokumenter blir publisert fortløpende. Selve RAS-dokumentene ligger på den enkelte rase under kjøpehund->rasevelger. Andre dokumenter relatert til RAS finner du i høyremenyen på denne siden.

Evaluering av RAS

Husk at RAS skal evalueres årlig. Mer informasjon om hvordan dette gjøres finner du her.

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nils Hansensvei 20
Bryn, Oslo
Postboks 163
Bryn, 0611 Oslo
21 600 900