Omregistrering fra utlandet

Alle hunder i norsk eie må omregistreres til Norsk Kennel Klubs register før de deltar på utstilling/prøve, brukes i avl, HD-/AD-røntges eller det skal registreres andre helseundersøkelser. Hundens stamtavle må være utstedt fra en kennelklubb som er godkjent av FCI.

OBS! For å oppnå medlemspris på omregistreringen må man være medlem i en NKK medlemsklubb/-forbund eller samarbeidende klubb før omregistreringspapirer sendes Norsk Kennel Klub.

Er hunden registrert i et av de nordiske landene må følgende dokumentasjon sendes Norsk Kennel Klub pr. post:

Sverige
Originalt registreringsbevis sendes Norsk Kennel Klub pr. post, sammen med en kopi av kjøpeavtale eller skriftlig bekreftelse fra oppdretter om hvem som eier hunden.

Finland
Originalt registreringsbevis sendes Norsk Kennel Klub pr. post, sammen med en kopi av kjøpeavtale, eierbevis utstedt fra Finsk kennel klubb eller skriftlig bekreftelse fra oppdretter om hvem som eier hunden.

Danmark
Originalt registreringsbevis sendes Norsk Kennel Klub pr. post, sammen med en kopi av eierbevis utstedt av Dansk Kennel klubb.

Island
Originalt registreringsbevis sendes Norsk Kennel Klub pr. post. Eieropplysninger skal stå på registreringsbeviset.

 

Fra resten av verden må følgende dokumentasjon sendes NKK pr. post:

England
"Original export pedigree" og kopi av "Owners Registration Certificate" sendes Norsk Kennel Klub pr. post. Testikkelattest på far må medfølge dersom far ikke er champion.

Tyskland
Hundens originale registreringsbevis sendes Norsk Kennel Klub pr. post. Registreringsbeviset må være godkjent av VDH (Verband für das Deutche Hundewesen, Tysklands kennelklubb). Hvis ikke godkjennelsen fra VDH "Anerkennung für das Ausland" følger med hundens papirer ved innsendelse til Norsk Kennel Klub, må Norsk Kennel Klub sende det originale registreringsbeviset til Tyskland for godkjenning. Gebyret VDH tar for godkjennelsen vil bli belastet eier.

Øvrige land
Originalt "Export pedigree"/registreringsbevis sendes Norsk Kennel Klub pr. post. I de tilfeller der eierforholdet ikke fremkommer på pedigreet må eiersertifikat medfølge.

Vi gjør oppmerksom på at alle originale papirer vil bli returnert. Dersom hundens farge/hårlag ikke fremkommer på norsk/tysk/engelsk på registreringsbeviset, så vær vennlig og opplys om hvilken farge/hårlag hunden har. Sørg for at ID-/microchip-nummer er oppgitt ved innsendelse.

 

Import av staffordshire bull terrier:

1. Hunden skal være ID-merket i landet den kjøpes fra før importen finner sted (gjelder også fra Sverige).

2. Det skal tas blodprøve av hunden i det landet hunden kjøpes fra. Prøven skal sendes Blodtypelaboratoriet ved Norges Veterinærhøgskole. ID-merkingen skal kontrolleres, og Skjema 2 skal fylles ut og sendes inn sammen med prøven. Dette skjemaet finner du til høyre på siden. (Skjema 2 finnes også i engelsk utgave.) Blodprøven skal IKKE tas i Norge.

3. For å dekke lagrings- og behandlingskostnader hos Norges Veterinærhøgskole må man betale inn et gebyr på kr 60,- pr. blodprøve. Gebyret skal betales inn til Norsk Terrier klubb og prosedyren står beskrevet på Skjema 2.

 

Import av Australien Shepherd:

Nedenstående må skje før hunden kan omregistreres til NKK:

Dersom hunden har lang hale:

1. Eier må få attest fra enten eksteriørdommer autorisert for rasen eller veterinær, på at hunden har lang hale. Attesten kan utstedes i landet hunden importeres fra, eller i Norge. Norsk Kennel Klub har utarbeidet et skjema i norsk og engelsk versjon, men det er ikke obligatorisk å bruke NKKs skjema. Dersom NKKs skjema ikke brukes, må alle opplysningene som etterspørres i dette skjemaet være med i attesten.

2. Attesten sendes inn sammen med omregistreringspapirene. Dersom dette ikke er mulig, sendes attesten til registrering@nkk.no. Det koster ikke noe å registrere haleattest for hund med lang hale.


Dersom hunden har kort hale:

1. Prøven må tas hos veterinær i Norge, etter at hunden har kommet til landet, men før omregistrering kan skje. Unntak: for hunder som importeres fra land i Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island) kan prøve eventuelt tas hos veterinær i landet hunden kommer fra. I såfall skal NKKs skjema likevel brukes. Skjemaet finnes på norsk og engelsk.

2. Skjema: 
Skjemaene ligger på http://www.nmbu.no/.
Dette skjemaet MÅ brukes, i norsk eller engelsk versjon.

3. Eier fyller ut data for hund og eier i skjemaet, undertegner og tar med skjemaet til dyrlegen som skal ta prøven. Dyrlegen fyller ut og undertegner sin del av skjemaet ved prøvetaking.

4. Prøven sendes av dyrlegen til laboratoriet på NMBU-Veterinærhøgskolen, sammen med skjemaet.

5. Eier går inn inn på Norsk Kennel Klubs nettbutikk, finner banneret for betaling for DNA-test for stumphale hos australian shepherd, og forhåndsbetaler her kr 140,- for innleggelse av DNA-resultatet. Husk å oppgi hundens registreringsnummer.

6. Eier mottar prøvesvar fra laboratoriet, og sender dette pr mail til dna@nkk.no, slik at resultatet kan registreres på DogWeb og omregistrering av hunden kan skje.Det er Mattilsynet som forvalter reglene som gjelder for import av hund til Norge. Besøk deres sider for å få mer infomasjon.

Omregistrering tar vanligvis inntil fire uker.

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nils Hansensvei 20
Bryn, Oslo
Postboks 163
Bryn, 0611 Oslo
21 600 900