Norsk Kennel Klubs Disiplinærkomité

Lovbok, dobberklubbe og paragraftegn
Foto: iStock

Disiplinærkomitéens oppgaver er å vurdere, behandle og avgjøre disiplinærsaker med eventuelle vedtak om disiplinære reaksjoner.

Disiplinærkomitéen behandler alle disiplinære reaksjonssaker i første instans, med unntak av saker som medlemsklubben selv behandler eller en særkomité etter sitt mandat behandler eller er delegert fra Hovedstyret.

Disiplinærkomitéen (DK) sine medlemmer velges av Norsk Kennel Klubs Representantskapsmøte. Disiplinærbestemmelsene følger Norsk Kennel Klubs lover kapittel 7.

Disiplinærkomitéen:

  • Leder: Brit H. Mathisen (2017 for 1 år)
  • Nestleder: Aase Jakobsen (2017 for 1 år)
  • Medlemmer: Bjørg Andreassen (2017 for 1 år), Silje Bjarkøy (2017 for 1 år) og Ole Idar Løkken (2016 for 2 år)
  • Varamedlemmer: Anette Helk (2017 for 1 år) og Kari Knudsen (2017 for 1 år)

Henvendelser til Disiplinærkomitéen

Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser til DK går via NKKs administrasjon.

 

 

Våre samarbeidspartnere: