Norsk Kennel Klubs hovedstyre

Styremøte
Foto: iStock

Hovedstyret er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.

Hovedstyrets hovedoppgaver er å avholde Representantskapsmøte, iverksette Representantskapsmøtets vedtak, drive strategisk og politisk ledelse av NKK i henhold til formål og virkeområde fastsatt i lovene.

For alle hovedstyrets oppgaver, se NKKs lover § 4-3.

Hovedstyrets sammensetting etter NKKs 56. ordinære representantskapsmøte, avholdt 4. - 5. november 2017:

 • Leder: Tom Øystein Martinsen (2016 for 2 år)
 • Nestleder: Jan Helge Nordby (2017 for 2 år)
 • Medlemmer:
  • Marianne Holmli (2016 for 2 år)
  • Jørn Presterudstuen (2016 for 2 år)
  • Wenche Skogli (2016 for 2 år)
  • Terje Lindstrøm (2017 for 2 år)
  • Anniken Holtnæs (2017 for 2 år)
  • Anne Mette Sletthaug (2017 for 2 år)
 • Varamedlemmer: Jonna Vassbotn (2017 for 1 år) og Erik Bostad (2017 for 1 år)
 • NKK-ansattes Hovedstyrerepresentant Astrid Indrebø (2017 for 2 år) og varamedlem Kim Bellamy (2017 for 1 år)

Sakslister og referat fra Hovedstyrets møter er offentlig tilgjengelige, du finner dem under Dokumenter.

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: