Etiske retningslinjer for hold og trening av hund

Foto: Cilje H. A. Moe

Hund har vært holdt som husdyr til nytte og glede gjennom tusener av år, og det er få andre dyr som er så tilpasset et liv blant oss mennesker som hunden.

I dag holdes hund i Norge av mange ulike grunner. Mange hunder er selskaps‐, familie‐ og turhunder som holdes primært for hygge og trivsel, og betyr mye i dagliglivet for både barn og voksne. Hund til nytteformål omfatter for eksempel jakt‐ og tjenestehunder, og er av stor samfunnsmessig nytte.

Norsk Kennel Klub har stor tillit til at de fleste norske hundeeiere står for et godt hundehold. Alle hunder trenger jevnlig mental stimulering via ulike former for trening og aktivisering, samt frihet til å løpe og utfolde seg. I forbindelse med trening skal grunnprinsippet alltid være å forsterke positiv atferd hos hunden din. Det er også helt nødvendig å ta hensyn og utvise smidighet, slik at hund og eier kan hygge seg med sine aktiviteter uten å være til unødig belastning for omgivelsene.

For at du som hundeeier best skal kunne ivareta din hunds behov både når det gjelder stell, trening og aktivisering, har NKK utarbeidet egne retningslinjer for hold og trening av hund. Disse finner du her.

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nils Hansensvei 20
Bryn, Oslo
Postboks 163
Bryn, 0611 Oslo
21 600 900