Komitéer, utvalg og grupper i Norsk Kennel Klub

Dokumenter og ringperm
Foto: iStock

Komitéer valgt av Norsk Kennel Klubs Representantskapsmøte

(Instrukser og mandater for de forskjellige komitéene finner du under Dokumenter. )

Kontrollkomitéen:

 • Leder: Tore Paulshus (2015 for 2 år)
 • Medlemmer: Stig Brathaug (2015 for 2 år), Torunn Sørby (2016 for 2 år)
 • Varamedlem: Line Orlund (2015 for 1 år)

Valgkomitéen:

 • Leder: Arild Nygaard (2015 for 2 år)
 • Medlemmer: Siv Sandø (2016 for 1 år) og Edgard Waag (2016 for 1 år)
 • Varamedlem: Solveig Holt (2016 for 1 år)

Disiplinærkomitéen:

 • Leder: Lars Christian Nordvik Berg (2016 for 2 år)
 • Nestleder: Brit H. Mathisen (2015 for 2 år)
 • Medlemmer: Bjørg Andreassen (2015 for 2 år), Aase Jakobsen (2015 for 2 år) og Ole Idar Løkken (2016 for 2 år)
 • Varamedlemmer: Irene Sønnervik (2016 for 1 år) og Linda Stensrud (2016 for 1 år).

Les mer om Disiplinærkomitéen

Appellutvalget :

 • Anette Jahr (2016 for 2 år)
 • Nestlededer: Toril Vik (2015 for 2 år)
 • Medlemmer: Harald Bruflot (2016 for 2 år), Tarja Aabø (2013 for 2 år) Inger Storstad (2016 for 2 år)
 • Varamedlemmer: Helene Korvald (2016 for 1 år), Magnar Nordsveen (2016 for 1 år)

Les mer om Appellutvalget

 

Norsk Kennel Klubs Hovedstyre har oppnevnt følgende komitéer og utvalg:

Faste komitéer:

Dommerutdannelseskomitéen (DUK) 

Epost: utstilling(a)nkk.no

 • Anne Buvik (leder)
 • Marianne Holmli
 • Arne Foss
 • Siv Sandø
 • John Smedbakken
 • Marit Sunde

Mandat for dommerutdannelseskomitéen (oppdatert oppdatert pr 20.9.17)

Utstillingskomitéen (UK)

Epost: utstilling(a)nkk.no

 • Inger Kristiansen (leder)
 • Rune Lysgård
 • Stig Arne Kjellevold
 • Eli-Marie Klepp
 • Ann Wiseman Stavdal 

Mandat for utstillingskomitéen

Kompetansegruppe for ringsekretærer

Epost: ringsekretar(a)nkk.no

 • Johnny Mathisen (leder)
 • Bente Karlsen

Komitéen for NKKs hedersbevisninger

Epost: adm(a)nkk.no

 • Trond Storsveen (Leder, 2017 for 2 år)
 • Maija Heinila (2017 for 2 år)
 • Torunn Sørbye (2017 for 2 år)
 • Stig Arne Kjellevold (2016 for 2 år)
 • Mette Tufte (2016 for 2 år)

Mandat for NKKs komité for hedersbevisninger

Standardkomitéen

 • Anne Indergaard (leder)
 • Arne Foss
 • Siv Sandø

Fagkomité for Juniorhandling

 • Anne Gill (leder)
 • Frode Jevne
 • Siv-Hilde Oware
 • Victoria Gill
 • Patrick Oware

 

NKU- og FCI-komitéer:

NKKs representant i NKU/AU

 • Siv Sandø  – adm(a)nkk.no

NKUs vitenskapelige komité

 • Astrid Indrebø – astrid.indrebo(a)nkk.no

NKU og FCIs utstillingskomite (Shows/judges)

 • Anders Tunold-Hanssen – utstilling(a)nkk.no

NKU og FCIs agilitykomite (Agility)

 • Harald Schjelderup – utstilling(a)nkk.no

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nils Hansensvei 20
Bryn, Oslo
Postboks 163
Bryn, 0611 Oslo
21 600 900