Norsk Kennel Klubs hovedstyre

Styremøte
Foto: iStock

Hovedstyret er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene. Hovedoppgaver er å avholde Representantskapsmøte, iverksette Representantskapsmøtets vedtak, drive strategisk og politisk ledelse av NKK i henhold til formål og virkeområde fastsatt i lovene.

For alle hovedstyrets oppgaver, se NKKs lover § 4-3.

Hovedstyrets sammensetting etter NKKs 55. ordinære representantskapsmøte, avholdt 5. - 6. november 2016:

Leder: Tom Øystein Martinsen (2016 for 2 år)

Nestleder:

Medlemmer:

  • Jan Helge Nordby (2015 for 2 år)
  • Marianne Holmli (2016 for 2 år)
  • Jørn Presterudstuen (2016 for 2 år)
  • Petter Elvestad (2015 for 2 år)
  • Anne Mette Sletthaug (2015 for 2 år)
  • Wenche Skogli (2016 for 2 år)
  • Varamedlemmer: Steinar Porsanger-Moen (2016 for 1 år) og Erik Bostad (2016 for 1 år)
  • NKK-ansattes Hovedstyrerepresentant Kim Bellamy (2015 for 2 år) og varamedlem Eva Wiik (valgt etter Anne Hofmo Bjølgerud da hun sluttet i NKK) (2016 for 1 år)

Sakslister og referat fra Hovedstyrets møter er offentlig tilgjengelige, du finner dem under Dokumenter.

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nils Hansensvei 20
Bryn, Oslo
Postboks 163
Bryn, 0611 Oslo
21 600 900