Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett

Medlemmer av NKK og oppdrettere som registrerer valper hos NKK er forpliktet til å følge NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett. NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett og vår avlsstrategi finner du her (PDF, 4MB).

De etiske grunnreglene setter nedre og øvre aldersgrenser for bruk av tisper i avl. Tisper skal i utgangspunktet ikke pares etter fyllte 8 år. Dersom de skal pares etter fyllte 8 år skal en helseattest fra veterinær vedlegges registreringsanmeldelsen for kullet. Attesten skal ikke være eldre enn én måned ved paringstidspunkt. Skjema for utfylling av helseattest finner du i høyremenyen. Se fullstendig informasjon i grunnreglene.

I Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett gis det mulighet for å søke dispensasjon fra enkelte punkter, angitt nedenfor. NKK skal ha mulighet til å benytte faglig skjønn i sine vurderinger; helseaspektet er en viktig del av vurderingsgrunnlaget. Det vil ikke bli gitt dispensasjon til paringer som allerede er foretatt, og søknaden må sendes i god tid før forventet løpetid. NKK forbeholder seg retten til å oversende søknaden til raseklubben og be om deres vurdering før NKK fatter beslutning i saken. Oppdretter kan med fordel kontakte raseklubben for en vurdering før søknaden sendes inn. Raseklubben vil bli informert om NKKs avgjørelse av søknaden.

Behandling av søknad om dispensasjon for bruk av hund i avl som tidligere er ilagt avlssperre på bakgrunn av brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt. 7

Ved brudd på pkt. 7 ble valpene tidligere registrert med avlssperre, uten at det forelå økt risiko for sykdom hos valpene. Det er nå åpnet for at det kan søkes om dispensasjon til å bruke disse avkommene i avl. Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan søke om dispensasjon for bruk av hund i avl som er ilagt avlssperre på bakgrunn av noen andre årsaker.  

Dispensasjon kan kun gis til ett kull med en angitt partner. Dersom det tidligere er innvilget dispensasjon for bruk i avl av hunden som har avlssperre, kan ny dispensasjon ikke gis før avkommene er helseundersøkt i overensstemmelse med raseklubbens anbefalinger.

Helseopplysninger og eventuelle bruks-/jaktpremieringer for begge hundene i den kombinasjonen det søkes om, samt hos deres nære slektninger og eventuelle tidligere avkom, vil bli tillagt stor vekt i vurderingen av søknaden.

Ved innvilging av søknaden er det en forutsetning at paringen finner sted innen 3 mnd. fra tidspunktet for veterinærundersøkelsen som er angitt på skjemaet. NKK vil bestrebe seg på å gjøre saksbehandlingstiden så kort som mulig. Saksbehandlingstid: inntil 6 uker.

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nils Hansensvei 20
Bryn, Oslo
Postboks 163
Bryn, 0611 Oslo
21 600 900