Endringer i dagens systemer

Illustrasjon
Foto: iStock

Les mer om endringene i dagens systemer her!

 

2015

 • Endret betegnelsen på AD resultater. Tidligere var diagnosen i bokstaver (A-B-C-E) dette er nå endret til tall (0-1-2-3)
 • Diagnose på HD og AD; det vil nå vise diagnose venstre og høyre; i tillegg til endelig diagnose
 • Bestilling av helserekvisisjoner (unntatt HD/ADrekvisisjon). Her er det laget et helt nytt system. Det er nå mulig å bestille flere helseundersøkelser og for flere hunder i samme betalingstransaksjon. Siden er også tilrettelagt for bruk på nettbrett/mobil.
 • Det er mulig å søke om mellomtitler via Min Side. Dette gjelder bl.a. titlene LP1, LP2, AG1 osv. Dette vil gjøre søkeprosessen enklere og raskere.
 • Endret søknad om championat på Min Side  – det er nå mulig å legge til linjer på søknaden. Dette gjelder spesielt når man skal søke om jaktchampionat for fuglehunder, da disse har behov for flere enn 4 linjer.
 • Det er mulighet å søke om RIK lisens via Min Side – og betale online for dette.
 • Oversikten på NKKs nettside over prøvedommere, ringsekretærer og annet personell inneholder nå e-postadresser. Oversikten kan også sorteres alfabetisk og pr. postnummer.

2016

 • NKK vil, fra NKK Bø i februar, ta i bruk elektronisk registrering på sine utstillinger. Resultatene og kritikken vil komme «live» på resultatsiden. Når ringen er ferdig for dagen, vil kritikken også være tilgjengelig på PDF. Kritikken vil ikke bli delt ut i ringen.

Vi jobber med å få kritikken inn på hunden i dogweb.

Vi jobber også med en SMS løsning. Man kan bestille SMS kritikk ved påmelding; og få kritikken på SMS når hunden er ferdig bedømt. Kritikken vil allikevel komme på resultatsiden.

 • Fullkombinert fuglehundprøver: Resultatene vil komme på dogweb.
 • Wachtelhundprøver. Ny prøvegren. Prøven vil komme på terminlisten, og resultatene vil komme på dogweb.
 • Vi har ryddet i dogweb – prøver slik at kun de prøver/aktiviteter de enkelte rasene kan delta på, vil vises som egne faner under Prøver. (f.eks. dersom du har en Engelsksetter, vil ikke valget for harehundprøver eller elghundprøver vises).

 

 

Våre samarbeidspartnere: