Norsk Kennel Klubs Disiplinærkomité

Lovbok, dobberklubbe og paragraftegn
Foto: iStock

Disiplinærkomitéens oppgaver er å vurdere, behandle og avgjøre disiplinærsaker med eventuelle vedtak om disiplinære reaksjoner.

Disiplinærkomitéen behandler alle disiplinære reaksjonssaker i første instans, med unntak av saker som medlemsklubben selv behandler eller en særkomité etter sitt mandat behandler eller er delegert fra Hovedstyret.

Disiplinærkomitéen (DK) sine medlemmer velges av Norsk Kennel Klubs Representantskapsmøte. Disiplinærbestemmelsene følger Norsk Kennel Klubs lover kapittel 7.

Henvendelser til Disiplinærkomitéen

Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser til DK går via NKKs administrasjon.

 

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nils Hansensvei 20
Bryn, Oslo
Postboks 163
Bryn, 0611 Oslo
21 600 900