NKK Region Årsmøter

Årsmøteinnkalling 2018

Tid: Mandag 16.04 kl 19

Sted Kjølnes Ungdomsskole

Klubbene møter med:   

1 representant  for medlemsant 1 – 100,

2 representanter for medlemsantall 101 – 200,

3 representanter for medlemsantall 201 – 300,

4 representanter for medlemsantall 301 og flere.


Åpning av møtet

Godkjenning av møteinnkalling

Godkjenning av saksliste

Valg av møteleder

 Valg av referent

 Valg av 2 personer til underskriving av protokollen

Saker

 Årsberetning

 Regnskap

 Budsjett

 Forslag

Valg


Styresammensetning 2017:

Leder:              Anne Marit Olsen    ikke på valg

Nestleder:        Paal Bjerkevold       på valg

Styremedlem:  Sølvi Humblen        på valg

Styremedlem:  Liv Kathrine Borge  ikke på valg                                     

Styremedlem:  Magnar Nordsveen  på valg                         

Styremedlem:  Anita Sørensen       ikke på valg

Styremedlem:   Willy Sjøstrøm       ikke på valg                           

Varamedlem:    Inger Kristiansen    på valg

Varamedlem:   Anne Johnsen         på valg

Revisor:        Halvor Ramtoft         ikke på valg

Vararevisor:  Gunleik Vibeto          på valg

Valgkomite:

Leder           Karen Diana Auld      på valg

Medl.:          Tor Fjellheim            på valg

Medl,:          Aslak Gilde               ikke på valg

Vara            Svein Borgen            på valg

Forslag på saker sendes til leder Anne Marit Olsen amarita@live.no senest12.03.

Forslag på kandidater til valg sendes valgkomiteen v/Karen Diana Auld, karind@broadpark.no senest 12.03.

Alle kandidater skal være forespurt og sagt seg villig til verv.

Valgkomiteens forslag skal være oversendt styret senest 26.03

Fullstendig saksliste vil bli
sendt klubbenes kontaktpersoner og være tilgjengelig på vår hjemmeside http://web2.nkk.no/no/om_nkk/nkks_regioner/nkk_region_telemark/ senest 02,04

 

Årsmøte 2017 - Innkalling 

NKK-reg. Telemark innkaller til årsmøte på Kjølnes U-skole i Porsgrunn, onsdag 19.April 2017, kl. 19.00.

Klubbene møter med:

 • 1 representant for medlemsant1 –100,
 • 2 representanter for medlemsantall 101 –200,
 • 3 representanter for medlemsantall 201 –300,
 • 4 representanter for medlemsantall 301 og flere.

Åpning av møtet:

 • Godkjenning av møteinnkalling
 • Godkjenning av saksliste
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av 2 personer til underskriving av protokollen

Saker:

 • 1. Årsberetning
 • 2. Regnskap
 • 3. Budsjett
 • 4. Forslag
 • 5. Valg

.

Styresammensetning 2016:

 • Leder:Anne Marit Olsen                   på valg
 • Nestleder:Paal Bjerkevold                ikke på valg
 • Styremedlem:Sølvi Humblen            ikke på valg
 • Styremedlem:Laila Kongerød           på valg
 • Styremedlem:Magnar Nordsveen      ikke på valg
 • Styremedlem:Anita Sørensen           på valg
 • Styremedlem:Hans Arne Paulsen      på valg
 • Varamedlem:Inger Kristiansen         på valg
 • Varamedlem:Anne Johnsen              på valg
 • Revisor:Halvor Ramtoft                    på valg
 • Vararevisor:Gunleik Vibeto               på valg

Valgkomite:

 • Leder:Karin Diana Auld
 • Medl:Tor Fjellheim
 • Medl:Randi Egge Husby
 • Vara: Svein Borgen

Forslag på saker sendes til amarita@live.no
senest 15.03.

Forslag på kandidater til valg sendes valgkomiteen
v/Karen Diana Auld, karind@broadpark.no senest 15.03. Alle kandidater skal være forespurt
og sagt seg villig til verv.

Årsmøte 2016 - Innkalling 

NKK-reg. Telemark innkaller til årsmøte på Kjølnes U-skole i Porsgrunn, tirsdag 18.April 2016, kl. 19.00.

Klubbene møter med:

 • 1 representant for medlemsant1 –100,
 • 2 representanter for medlemsantall 101 –200,
 • 3 representanter for medlemsantall 201 –300,
 • 4 representanter for medlemsantall 301 og flere.

Åpning av møtet:

 • Godkjenning av møteinnkalling
 • Godkjenning av saksliste
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av 2 personer til underskriving av protokollen

Saker:

 • 1. Årsberetning
 • 2. Regnskap
 • 3. Budsjett
 • 4. Forslag
 • 5. Valg

NKK’s nestleder Dag Skarpodde fra Drangedal kommer og svarer på spørmål, og orienterer om det som skjer i NKK, samt planer fremover osv.

Styresammensetning 2015:

 • Leder:Anne Marit Olsen
 • Nestleder:Paal Bjerkevold
 • Styremedlem:Sølvi Humblen
 • Styremedlem:Laila Kongerødi
 • Styremedlem:Magnar Nordsveen
 • Styremedlem:Anita Sørenseni
 • Styremedlem:Hans Arne Paulseni
 • Varamedlem:Inger Kristiansen
 • Varamedlem:Anne Johnsen
 • Revisor:Halvor Ramtoft
 • Vararevisor:Gunleik Vibeto

Valgkomite:

 • Leder:Rune Kristoffersen
 • Medl:Tor Fjellheim
 • Medl:Randi Egge Husbyi
 • Vara: Svein Borgen

Forslag på saker sendes til amarita@live.nosenest 14.03.

Forslag på kandidater til valg sendes valgkomiteen v/Rune Kristoffersen, rune.etylen@gmail.com;senest 14.03. Alle kandidater skal være forespurt og sagt seg villig til verv.

Det vises også til innsendte sak fra Grenland HK. Styrets innstilling til saken: Styret støtter forslaget.

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
21 600 900