Norsk Kennel Klubs Appellutvalg

Lovbok, dobberklubbe og paragraftegn
Foto: iStock

Appellutvalget behandler anker fra disiplinærvedtak fattet av DK, medlemsklubber/forbund, NKKs særkomiteer og anke fra personer som blir nektet medlemskap eller får sitt medlemskap avsluttet av klubben.

Appellutvalgets medlemmer velges på NKKs Representantskapsmøte.

Sammendrag av Appellutvalgets avgjørelser skal publiseres på NKKs nettside minst en gang pr år. Vedtakene skal være anonymisert, angi hvilken bestemmelse som er overtrådt, samt nok fakta til at man kan se hvordan regelen er anvendt og hvilken reaksjon som ble ilagt.

Sammendraget finner du under lenker. Instruks for utvalget, og informasjon om saksbehandlingen, ligger under Dokumenter.

Mailadressen til Appellutvalget er: org.avd@nkk.no

 

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nils Hansensvei 20
Bryn, Oslo
Postboks 163
Bryn, 0611 Oslo
21 600 900