Ekstraordinær båndtvang

samoyed i bånd vinter
Foto: iStock

Det har kommet mye snø i flere deler av landet den siste uken. En rekke kommuner har derfor innført ekstraordinær båndtvang for å beskytte viltet som lever i naturen.

NKK har et eget båndtvangskart som oppdateres fortløpende. Her vil du kunne finne informasjon om hvilke båndtvangsregler som gjelder i din kommune.

Hold deg oppdatert på båndtvangsituasjonen her: www.kjopehund.no/kart

I skrivende stund er kartet oppdatert med 11 kommuner som har innført ekstraordinær båndtvang. Kommunene det gjelder er: Oslo, Gjøvik, Østre og Vestre Toten i Oppland, Holmestrand, Svelvik og Sande i Vestfold, og Enebakk, Hurdal, Rælingen og Nes i Akershus. Her må man altså holde hunden i bånd i hele kommunen, uavhengig av hva kommunens opprinnelige båndtvangsregler sier.

Forskriftene gjelder inntil kommunen fatter et nytt vedtak, eller senest frem til 1. april. Fra og med 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang i hele landet.

Forskrifter om ekstraordinær båndtvang skal kunngjøres lokalt av kommunen, det er derfor også mulig å følge med i lokalaviser og på den enkelte kommunes hjemmeside for å holde seg oppdatert.

Dyr i en sårbar situasjon

Ekstraordinær båndtvang innføres for å beskytte viltet som lever i naturen. Når det er mye snø, eller svært kaldt, kan viltet trekke ned mot befolkede områder for å finne mat, da øker risikoen for å støte på mennesker og hunder. Dyrene står også mye i ro for å spare energi når det er slike forhold, og det er viktig å ikke stresse dyrene.

NKK oppfordrer alle hundeeiere til å respektere båndtvangen, og ta hensyn til viltet, når de er på tur!

Regelverket

Hundelovens § 6 f) gir kommunene mulighet til å utvide båndtvangen i situasjoner der kaldt vær, ellermye snø fører til utfordringer for viltet som lever i naturen:

«Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet
f) under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet

Loven sier videre :«Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det.»

Vis hensyn

Selv om det ikke er båndtvang i din kommune er det viktig å ta hensyn til dyr, og mennesker. Hundeloven presiserer at hunder bare kan være løse når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte. Det vil si at vi hundeeiere må være vårt ansvar bevisst, og sørge for å ha kontroll på hunden også i de periodene den kan gå løs. Det er alltid hundeeiers ansvar å ha kontroll på hunden, uavhengig av om det er båndtvang eller ikke.

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
21 600 900